Com es comença a un centre juvenil

Com a professional de l’entitat, començar un centre juvenil és un projecte il·lusionant i de les millors experiències que pots tindre en la teua trajectòria professional. No obstant això, és un procés en el qual pots passar coses per alt per desconeixement o no controlar el procés. A continuació tens les indicacions pas a pas per a facilitar-te els inicis i que aquesta nova marxa siga el més senzilla possible.Abans de començar, què he de tindre en compte?


Un centre juvenil és un espai per a adolescents que ha d’estar situat en una zona de fàcil accés però que no resulte molesta per al veïnat. Si ja tens local, no has de pensar en això, però si has de participar en el procés de cerca, recorda que el centre s’omplirà d’activitat i ha de reunir les condicions de salubritat i equipament bàsic necessari. Consulta a l’equip tècnic de l’entitat per a realitzar conjuntament el procés de cerca del local així com la contractació de serveis bàsics (aigua, llum, internet).


Primers dies al centre juvenil


Tant si ja el tens com si comences substituint a un animador/a anterior, primer has de situar-te i conéixer l’entorn i els adolescents que hi ha en ell.


1. Reuneix-te amb la tècnica de l’entitat i el personal tècnic responsable del teu projecte. Et donaran les directrius bàsiques i t’ajudaran a contextualitzar el projecte en l’entorn, així com concretaran amb tu la distribució horària del teu contracte.


2. Visita dos centres juvenils del teu municipi durant dos dies cadascún en el seu horari d’obertura, on podràs fer l’observació del treball d’alguns companys/as. Has d’emplenar la fitxa d’observació assenyalant aquells indicadors que comproves en la teua visita.


3. Quan comences al teu centre, concreta el teu horari d’obertura, elabora un cartell i col·loca’l a la porta o en el lloc més visible en entrar.


4. Elabora un Projecte d’Activitats del centre (o revisa’l si ja existeix) . Disposes d’un model mestre al Drive de PROFESSIONALS que hauràs d’ajustar. El primer pas serà fer una anàlisi de la realitat de l’entorn del centre juvenil (Cerca informació del barri, recursos, dedica entre una i dues setmanes a passejar pel barri per a detectar zones de reunió d’adolescents, arreplega i sistematitza tota la informació que obtingues) i, en cas de ser un centre juvenil que ja existeix, posa’t en contacte amb els i les adolescents que ja acudeixen per a tindre una reunió i que de primera mà et compten el funcionament del centre.


5. En començar nou en un centre juvenil començaràs per un procés de captació d’adolescents. Elabora un pla de captació que es centre en:

 • Detectar les zones de reunió d’adolescents i visitar-les. Pots passar-los una breu enquesta sobre els seus interessos i quines coses farien en el centre. Recorda’ls que és un espai perquè construïsquen ells i elles i que si la proposta inicial es pot adaptar als seus interessos.
 • Dissenyar una programació d’activitats de captació basades en la selecció de molts tallers de poques sessions que siguen cridaners (p.e., un taller de cuina d’una sessió a la setmana durant un mes) L’objectiu és que hagen moltes propostes encara que algunes d’elles no eixiran i aconseguir que els adolescents coneguen el centre i el visiten durant el primer mes d’obertura.
 • Dissenya la cartelleria de les activitats de captació ( pots utilitzar eines com Photoshop o Canva en línia si no et maneges) incloent els logos de Generalitat Valenciana, Diputació de Castelló o de València, IVAJ, Sempre Teua i el logo del teu ajuntament. (Els trobaràs en la carpeta 2 COMÚ PROFESSIONALS/G CJUV/0. DIFUSIÓ).
 • Visita els llocs de reunió d’adolescents ( parcs, zones esportives, instituts) i reparteix els fullets (grandària A5) així com biblioteca, associacions esportives, centres educatius…Aprofita l’ocasió per a presentar-te i indicar-los on està el local.

6. Estableix contacte amb l’institut de la zona per a concretar una reunió. Et servirà per a conéixer a l’equip docent del centre, explicar-los el teu projecte i demanar que et faciliten data d’entrada a les tutories per a presentar-te als adolescents i repartir informació. Deixa’ls en aquesta visita cartelleria de les activitats de captació i el teu contacte.


7. Revisa la programació d’activitats ( si és un centre que ja existeix) i programa les accions a desenvolupar durant tot el curs concorde als objectius del projecte.


Prepara el teu local


-Realitza inventari dels materials que tens i l’estat en el qual estan (Fungibles, mobiliari, material d’oficina…) Si necessites mobiliari nou, o reparar.


-Elabora un pressupost i demana la bestreta corresponent al trimestre ( Si tens dubtes, consulta Com es gestiona la despesa d’activitat del centre juvenil”)


-Adequa l’espai a la teua programació d’activitats i a la metodologia de l’entitat:

 • Intenta crear espais separats per a poder realitzar més d’una activitat.
 • Situa la zona de l’animadora en un lloc pròxim a l’entrada i que permeta veure tot l’espai.
 • Aconsegueix una caixa de cabals i un talonari de rebuts de l’entitat per al pagament de quotes de soci, trobades…
 • Prepara el tauler d’anuncis amb les fitxes necessàries i informació d’interés.
 • Cerca material cridaner de treball en valors que vista les parets i convertisca l’espai en un lloc acollidor ( cartelleria, infografia, articles de premsa…)
 • Ordena els materials i assegura’t que les prestatgeries i el magatzem estiga en ordre.
 • Fes-te amb material i objectes de neteja.
 • Concreta una data d’inauguració o reobertura del local. Pots elaborar cartelleria de promoció i repartir-la/enviar-la als contactes d’interés, així com indicar-li-ho a l’equip tècnic responsable i enviar-los la programació del centre perquè puguen donar-te el vist-i-plau i donar-li difusió. Dóna-li visibilitat en xarxes socials.
 • En cas de ser un centre amb grups d’adolescents, revisa les fitxes d’inscripció de soci/a, la fitxa sanitària, la inscripció a la plataforma, els compromisos de voluntariat…Això és un escut legal que t’evitarà problemes si t’assegures cada curs i amb cada nou adolescent que es compleix.

Funcionament diari del centre

 • Activitats/tallers: Has de programar en l’horari d’obertura entre dues i tres activitats diàries d’una hora i mitja de duració aprox. Recorda que has de dinamitzar tu les activitats en fase de nova obertura i deixar espai al fet que els joves organitzen les seues pròpies propostes conforme avanç el projecte.
 • Reunions: Hauràs de concretar un moment a la setmana on tinga lloc la reunió de responsables del centre. Aquesta hauria de ser un dia on als responsables els exigisca un mínim esforç acudir ( això no implica dificultar la seua assistència com un dilluns a les deu de la nit) i en un horari sense activitat. Aquesta té una freqüència setmanal i ha d’aparéixer en l’horari del centre.
 • Treball individual amb responsables: Quan tingues un equip de responsables, has de dedicar un espai a la setmana ( aquest temps varia segons la responsabilitat) per a treballar individualment la responsabilitat amb cadascun d’ells. Concreta un moment a la setmana amb cada responsable per fer les tasques corresponents.
 • Activitats puntuals: Es programarà una activitat puntual ( això és, nocturna o de cap de setmana) quinzenalment.
 • Activitats de difusió: Fes visible a les xarxes socials  les activitats, campanyes i accions que realitzen els adolescents en el centre. Actualitza les xarxes i envia missatges a llistes i canals de difusió amb freqüència setmanal (Facebook, Instagram, blog…) Recorda fer totes les publicacions i comunicacions en valencià (encara que en el dia a dia del centre no ho parles) ja que rebem una subvenció per a això.

Objectius de l’animador/a en el centre


L’equip de professionals és avaluat pel personal voluntari i tècnic de l’entitat responsable de la formació metodològica i del personal. Aquesta avaluació és contínua i encara que es fa un seguiment mensual dels resultats, serà al juny, en finalitzar el curs, quan es valore el seu grau de compliment i si la persona contractada continua el curs següent. Els indicadors que s’avaluen són:

 • Assistència diària al centre. Durant el primer any d’un centre juvenil o en cas de nova incorporació, la mitjana d’assistència diària a la setmana ha de ser d’un mínim de 9 persones ( a partir del segon any serà de 12) Aquesta mitjana la realitza l’APP SOCIE, d’obligat ús diari. Aquest indicador és INDISPENSABLE aconseguir-ho per a continuar treballant en un centre juvenil.
 • Treball en hàbits de participació: L’ús correcte de les eines metodològiques 9.1, 9.2, 12, 13.2, 14,2 i 17,3, així com de disposar d’almenys dos grups de treball diferenciats i que l’índex de repetició dels adolescents en diferents tallers no supere en 5 persones i 2 tallers.
 • Compliment d’indicadors concrets del conveni o contracte (Assistència a reunions tècniques, fòrums de participació, activitats municipals…)
 • Revisió una vegada a l’any de les normes del centre en base a criteris d’utilitat, actualització, si han sigut elaborades amb el procés complet (fitxes 19.1, 19.2 i 20)
 • Avaluació del personal municipal responsable del projecte: Has d’enviar l’informe mensual que es genera al SOCIE a l’equip tècnic perquè porte un seguiment periòdic i puga participar en l’avaluació dels resultats.


Aquesta avaluació es duu a terme en la realització de visites mensuals per part de la figura tècnica de projectes de l’entitat així com el seguiment mensual en seminaris i en l’avaluació final del mes de juliol.


Accions conjuntes


Existeixen un conjunt d’accions que has de tindre en compte en la teua planificació de treball i incloure-la en la programació anual.

 • Seminaris metodològics per a professionals: Són les reunions de treball amb l’equip professional de tot el territori per a fer seguiment de la metodologia i de les xifres d’assistència, així com la resolució de dubtes i programació d’activitats conjuntes. Té lloc el primer dilluns de cada mes en la seu de la Fundación Movimiento Ciudadano a Manises ( València)
 • Reunions setmanals amb el personal tècnic municipal: Segons on estiga situat el teu centre juvenil, pot ser que tingues una reunió de treball conjunt amb els i les tècniques del teu municipi encarregats del projecte, o que hages de reunir-te mensualment amb ells/es per a fer un seguiment del treball en el centre.
 • Trobades trimestrals: Des de la FVCJ hi ha almenys tres moments (un al trimestre) de trobada entre tots/as les joves de l’entitat: L’acampada d’hivern Pre-Entrecases, la trobada de responsables a l’abril i el campus d’estiu Entrecases al juny, a més de la trobada anual del MLPV l’últim dissabte de cada mes de setembre.
 • Formacions, xarrades…: L’Escola de Cases és l’escola de formació homologada per l’IVAJ de la FVCJ i des d’aquesta es realitzen formacions per a voluntaris/as, dirigents juvenils, professionals…a més de cursos i monogràfics dins del vessant de l’educació no formal que són d’interés per al teu desenvolupament professional en els centres. A més, acudiràs a formacions puntuals d’altres entitats, lliuraments de premis o mostres, jornades de treball conjunt amb altres associacions…


Alguns consells que t’ajudaran en la teua nova marxa


 • Reserva un matí a la setmana per a imprevistos/treball d’oficina/reunions tècniques. És rara la setmana que una animadora juvenil no ha de fer ús d’aqueix matí per a fer front a imprevistos del treball diari.
 • Recolza’t en els teus companys i companyes de l’equip de professionals: Ja han passat per aquest procés. Basa’t en la seua experiència i replica bones pràctiques, reuneix-te en les seues jornades de treball així com als sopars i els cafés, perquè tenen molta experiència i consells que oferir-te.
 • L’entitat compta amb un equip multidisciplinari de voluntaris i voluntàries amb molts anys de treball a la seua esquena, reconeguts en diferents administracions i entitats que treballen la participació i l’animació sociocultural i amb un bajatge professional i activista que difícilment trobaràs en altres entitats del sector. Aprofita per a preguntar aprendre i treballar conjuntament amb ells i elles, perquè la seua experiència i dedicació és un dels principals actius de les nostres entitats.

¿Te ha resultado útil??

1 / 0

Deja una respuesta 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *