Com fer la recepció d’una nova animadora al centre

1. Contractació

1.1 Contacte ( Email o telefònic) amb el personal tècnic responsable per a:

 • Informar de la finalització del procés de selecció i enviament del CV de la persona professional per a obtindre el vist-i-plau.
 • Concretar reunió de presentació de la nova animadora al personal tècnic responsable.
 • Informar de la data d’incorporació.

1.2 Demanar a l’animadora que envie la següent documentació per email abans de l’inici del contracte:

 • Nom i cognoms.
 • DNI.
 • Adreça completa.
 • Data de naixement.
 • Compte bancari.
 • Email.
 • Telèfon.
 • Número SS.
 • Títol de MAT/MTL DAT/AJ o TASOC/TASOCT escanejat.
 • Certificat de delictes de naturalesa sexual.

1.3 Emplenar i enviar el formulari de Google amb les dades de la persona contractada, hores i duració. https://docs.google.com/forms/d/e/1faipqlsdisfjkddcbnvwhfof8kwmqynybgdc6uclofe27v5ywsw0zyw/viewform

1.4 Enviar la documentació per correu electrònic a Marian (mchilleron@impuls.onl ) i notificar a administració (spolo@casesdejoves.org) el nom de la nova persona contractada i el lloc de treball.

2. Preparació de materials per a la incorporació

2.1 Carpeta d’inici ( carpeta de fundes, amb etiquetes a les cantonades indicant quins materials són).

 • Carta de benvinguda del president.
 • Esquema de la xarxa d’entitats del MLPV.
 • Protocols.
 • Obertura de centre ( En cas de nova obertura) o d’inici d’activitat al centre per a nova animadora).
 • Gestió econòmica del centre.
 • Tresoreria associacions provincials.
 • Ús d’app SOCIE i plataforma
 • Instituts ( certificats,  SOCIE).
 • Altres ( p.e. normes sanitàries per COVID19).
 • Fitxes del centre juvenil.
 • Dades d’interés: Document que reculla direcció de centre, contactes de personal .tècnic responsable del projecte, emails, xarxes socials i contrasenyes, contactes d’IES.

2.2 Llibre “Com treballar amb adolescents” (editat o enquadernat).

2.3 Carpeta de FVCJ/FADES amb materials: Revista, fullets, memòria…

2.4 Fitxa d’observació/ rúbrica.

3. Donar accés a la nova animadora a materials/llistes de difusió

3.1 Crear adreça corporativa d’email per a la nova animadora.

3.2 Incloure la nova usuària en SOCIE com a coordinadora del centre.

3.3 Donar accés a la carpeta de Drive de Professionals.

3.4 Incloure en llistes de difusió de Whatsapp/ llesta de correu electrònic de professionals / Grup de professionals de Whatsapp/ Mailchimp.

4. Reunió i primera visita

4.1 Donar la benvinguda a la nova animadora: Mostrar el centre, entregar les claus i explicar el projecte (materials carpeta benvinguda)

4.2 Concreció dels objectius d’assistència ( protocol d’inici d’activitat)

4.3 Entregar carpeta de materials del centre ( fitxes de socis, quaderns d’activitat, contactes de joves…)

4.4 Repassar planificació horària de la jornada laboral ( hores d’obertura, hores de treball d’oficina, Esplais i FADES )

4.5 Recordar la importància de les eines de planificació com a professionals de l’animació sociocultural ( Ús de l’agenda, planning anual i cronograma…)

4.6 Concretar dies i horaris a altres centres per a fer l’observació prèvia.

4.7 Acollir a la nova animadora en l’equip: Recordar que forma part d’un equip de professionals i que és un treball unificat, que el personal tècnic de l’entitat acompanya en el treball diari, el grup de voluntaris de les entitats com a xarxa de treball conjunt, facilitar horaris i vies de contacte amb el personal tècnic de l’entitat ( Projectes, administració, voluntaris del projecte, equip professionals)

5. Cronograma d’acció

¿Te ha resultado útil??

1 / 0

Deja una respuesta 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *